Estança d’atenció especialitzada

L’estança d’atenció especialitzada és un projecte conjunt entre l’escola bressol  Tambor i Nexe Fundació. Neix amb el propòsit d’acompanyar el desenvolupament d’infants amb necessitats educatives especials, així com d’acollir a les seves famílies. 

El perfil  i les necessitats d’un infant amb discapacitat són diverses  i requereix d’un acompanyament des de l’àmbit sanitari, psicopedagògic i social. És un equip de professionals especialitzats ( terapeuta ocupacional, educadora , fisioterapeuta, infermera , treballadora social, musicoterapeuta…) que posen al seu abast els recursos més idonis pel seu creixement.

L’acompanyament és amoròs i respectuós amb les necessitats i les vivències de cada infant. Conviure amb la comunitat educativa  ens permet establir vincles afectius entre les persones i créixer amb la riquesa de la diversitat, fent realitat una escola inclusiva.

Nexe i l’escola bressol Tambor, hem creat un model conjunt de convivència i d’aprenentatge . Ho fem compartint espais i propostes mentre  observem i gaudim de  les relacions que s’estableixen entre tots els infants de l’escola siguin quines siguin les seves habilitats i capacitats.

Quan convivim amb persones diverses, creem models basats en el respecte, l’amor  i la solidaritat. 

“Només és útil de la nostra tasca docent i terapèutica allò que dóna resposta a les necessitats dels infants”, Prof. Dr. Andreas Fröhlich.

Per més informació http://www.nexefundacio.org

Si voleu contactar mireiaolarte@fundacionexe.org