Ponts de diàleg

La família i l’escola, una comunitat educativa

La comunitat acompanya per educar amb responsabilitat. Necessitem a la família per poder transitar en el dia a dia, i sobretot durant el procés de familiaritzar-se amb aquest gran repte que és “entrar o tornar a l’escola” . Uns dies per  acompanyar al vostre fill/a i anar construint la confiança d’uns amb els altres. Posar la llavor per fer créixer el benestar dels adults i dels infants. La comunicació i el intercanvi és fonamental per conèixer-nos i construir en la  confiança mútua. La sinceritat i honestedat són les eines  per acompanyar els infants en el dia a dia.

Diferents moments i eines per aconseguir-ho:

  • Trobades amb la família a l’inici i durant el curs per compartir el procés de l’infant.
  • Estada de la família amb el grup.
  • Trobada amb les famílies de cada grup per compartir les experiències dels primers dies a l’escola.
  • Documentació  del procés que fa l’infant a la  llibreta personal.
  • Trobada amb cada grup: “Créixer jugant i aprendre junts” per compartir les arrels del nostre projecte d’escola.
  • Anotacions a l’agenda, sobre algunes necessitats bàsiques
  • Informacions a la cartellera del passadís, i  correu electrònic.
  • Comunicació telefònica amb les educadora de 13h a 14h, i en la resta de l’horari amb la direcció del centre. També podeu deixar el missatge al contestador, deixar una nota a la porta del despatx i ens posarem en contacte amb vosaltres.
  • Berenars d’hivern i d’estiu per compartir, celebrar i conviure plegats

DSCN4853

Com podem fer comunitat sense la família? Ens necessitem i per aquest motiu obrim uns
espais de reflexió i treball comú entre l’equip educatiu i les famílies en el Consell d’escola.
Són en aquest moments on s’arrelen els diferents projectes. Una experiència que ens enriqueix mútuament. Així van néixer les “estades d’acollida”, les “famílies acompanyants”, “els tallers” , “els jardins oberts” i altres somnis de futur que aniran venint.