La salut a l’escola

L´ infant petit necessita trobar-se bé per relacionar-se, jugar i aprendre. Sovint pot patir refredats o altres malalties contagioses, perquè encara no té un sistema immunològic prou madur. En cas de malaltia cal que consulteu al metge i seguiu les seves recomanacions. Cal tenir previst qui atendrà el vostre fill/a quan no pugui venir a l’escola.

DSC00039

Administrar la medicació a casa   

Quan l’infant hagi de prendre una medicació recomanem que ho faci a casa. En cas imprescindible cal que signeu l’autorització, especificant l’horari i la dosi de medicament a administrar en el registre de l’agenda i ensenyeu la recepta mèdica a l’educadora.

Si l’infant mostra símptomes de malaltia a l’escola

Avisarem a la família  perquè vingueu a buscar al vostre fill/a el més aviat possible i rebi l’adequada atenció mèdica. En cas de que no pugueu venir immediatament a recollir el vostre infant,  l’escola  administrarà  paracetamol només per símptomes de febre a partir de 38º prèvia autorització signada i comentada amb la família.

En cas d’accident o urgència

L’educadora farà la primera cura i assistència i trucarà a la família per informar. Només es traslladarà a l’ infant al servei d’urgències de l’hospital de Sant Joan de Déu si l’accident o malaltia ho requereix.

Us demanem que comuniqueu la “NO”  assistència per malaltia

Quan un infant falti a l’escola per qualsevol motiu de salut  la família  ho ha de comunicar el més aviat possible, de manera que si es tractés d’una malaltia transmissible es puguin fer les accions oportunes per tal de prevenir el seu contagi a les altres persones de la comunitat.

L’infant no podrà venir a l’escola, per ell mateix i per respecte als altres si pateix o presenta entre altres:

  • Febre: temperatura igual o superior a 37’5ºC.
  • Diarrea: caques desfetes amb deposicions freqüents.
  • Parasitosis intestinal: diarrea explosiva o presència de cucs a la femta.
  • Malalties infeccioses a la boca, pell, ulls: conjuntivitis, estomatitis, erupcions i afectacions contagioses a la pell.
  • Malalties víriques: varicel·la, xarampió, escarlatina, rosa, mononucleosi, herpangina (boca-mans-peus), eritema infecciós (signe de la bufetada), galteres…
  • Polls o llémenes en els cabells.

A fi de vetllar per la salut de totes i tots els membres de la nostra comunitat educativa, us demanem que sigueu corresponsables amb el protocol establert. En aquest sentit, us emplacem a consultar el document l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, que especifica els criteris de no assistència de l’alumnat a l’escola o llar d’infants durant un període de temps a causa de malalties transmissibles, i al que podeu accedir fent clic en aquest enllaç.

Degut a la pandèmia del COVID-19, l’escola us informarà amb detall de les mesures que s’han de tenir en compte, abans de començar el curs. 
Confiem que farem front, amb calma i responsabilitat, a les circumstàncies actuals.